Trả lời câu hỏi 3 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu các tính chất của hình thang cân.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính chất:

– Định lí 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

– Định lí 2: Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status