Trả lời câu hỏi 3 Bài 50 trang 152 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 50 Trang 152 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 50: Hệ sinh thái .

Đề bài câu hỏi 3 Bài 50 Trang 152 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các yêu cầu sau:

– Cho biết sâu ăn lá cây tham gia vào những chuỗi thức ăn nào.

– Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 50 Trang 152 SGK Sinh học lớp 9:

– Sâu ăn lá cây tham gia vào những chuỗi thức ăn:

Cây gỗ → Sâu ăn lá cây → Chuột → Rắn

Cây cỏ → Sâu ăn lá cây → Bọ ngựa Cầy → Đại bàng

Cây cỏ → Sâu ăn lá cây → Bọ ngựa Rắn

– Sắp xếp:

+ Sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, chuột, hươu.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 2: bọ ngựa, rắn, cầy.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 3: rắn, đại bàng, hổ.

+ Sinh vật phân giải: nấm, địa y, vi sinh vật, giun đất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status