Trả lời câu hỏi 3 Bài 45 trang 145 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 45 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 45: Nguồn gốc cây trồng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 45 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6:

Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại cùng loài được biểu hiện bằng bảng sau:

– Hãy kể tiếp một vài ví dụ khác?

– Giải thích vì sao có sự khác biệt đó?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 45 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6:

STT Tên cây Bộ phận dùng So sánh tính chát
Cây hoang dại Cây trồng
1 Chuối Quả Quả nhỏ, chát, nhiều hạt Quả to, ngọt, không hạt
2 Súp lơ Hoa Hoa nhỏ Hoa to
3 Na Quả Quả nhỏ, nhiều hạt Quả to, ít hạt
4 Táo Quả Quả bé, chát Quả to, ngọt

Có sự khác nhau đó là do cây được con người trồng sẽ được tập trung chăm sóc, phát triển vào những bộ phận mà con người khai thác giúp mang lại lợi ích cho con người.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status