Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử  lớp 10:

Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất I-ta-li-a.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử lớp 10:

Quá trình thống nhất I-ta-li-a được tiến hành với vai trò quan trọng của vương quốc Pi-ê-môn-tê:

– 4/1859, cuộc chiến tranh chống Áo của liên minh Pháp – Pi-ê-môn-tê thắng lợi. Đồng thời cao trào cách mạng của quần chúng chống Áo cũng bùng nổ mạnh mẽ ở miền Trung. Kết quả 3/1860, các vương quốc miền Trung sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê.

– 4/1860, khởi nghĩa của nhân dân ở Xi-xi-li-a cùng với đội quân “áo đỏ” cả Ga-ri-ban-đi thống nhất được miền Nam, sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê. Vương quốc I-ta-li-a được thành lập, do vua Pi-ê-môn-tê làm Quốc vương, Ca-vua làm thủ tướng.

– 1866, I-ta-li-a liên minh với Phổ chống Áo giải phóng được Vê-nê-xi-a

– 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ, quân Pháp bị thất bại, Rô-ma thuộc về I-ta-li-a. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a hoàn thành.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status