Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 105 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho tam giác ABC, O là giao của các đường trung trực của tam giác; D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC. Cho biết OD > OE, OE = OF (h.69).

Hãy so sánh các độ dài:

a) BC và AC;

b) AB và AC.

tra loi cau hoi 3 bai 3 trang 105 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

O là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác ABC

⇒ O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

a) OE = OF ⇒ AC = BC

b) OD > OE ⇒ AB < AC

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status