Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trong thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội đã hoạt động với những hình thức nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11:

Thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội đã hoạt động với những hình thức như ám sát cá nhân, trù tính kế hoạch tổng bạo động trong toàn quốc trước tiên là đánh chiếm Hà Nội, tập kích một số đồn ở Phú Thọ, Nho Quan (Ninh Bình), Móng Cái, Lạng Sơn, phá ngục Lao Bảo (Quảng Trị) . . .

⇒ Hình thức chủ yếu: đấu tranh vũ trang.

Hoạt động:

+ Tấn công các đồn binh Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, Móng Cái.

+ Phá nhà ngục Lao Bảo.

Thất bại và tan rã năm 1916.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status