Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

Ở các thế kỉ XVII – XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

– Không thừa hưởng được những thành quả của khoa học kĩ thuật, những tri thức tiên tiến của loài người để áp dụng vào sản xuất.

– Chương trình Nho học nặng về giáo điều, học để đi thi và ra làm quan, điều này làm cho kinh tế chậm phát triển.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status