Trả lời câu hỏi 3 Bài 15 trang 50 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Các mỏ khoáng sản.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 15 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6:

Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 15 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6:

– Những khoáng sản được hình thành do vật chất nóng chảy ở dưới sâu (mác ma) rồi được đưa lên gần mặt đất tạo thành mỏ nội sinh.

– Những khoáng sản được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất ở những chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích tạo thành mỏ ngoại sinh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status