Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 36 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6

– Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?

– Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 36 SGK Sinh học lớp 6:

– Tuấn làm thí nghiệm này chứng minh vai trò của muối đạm đối với sự phát triển của cây.

– Có thể thiết kế 1 thí nghiệm: cho 2 chậu cây: 1 chậu có đầy đủ các chất, 1 chậu thiếu muối lân hoặc thiếu muối kali quan sát chậu thí nghiệm sau một thời gian sẽ thấy tác dụng của muối lân hoặc muối kali.

.BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status