Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Mở đầu về phương trình.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

Cho phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có thỏa mãn phương trình không ?

b) x = 2 có là một nghiệm của phương trình không ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không thỏa mãn phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một nghiệm của phương trình

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status