Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. khái niệm về biểu thức đại số.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h;

b) Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y(h) với vận tốc 35 km/h.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

a) Biểu thức đại số biều thị quãng đường đi của ô tô là : 30.x

b) Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi của người đó là: 5.x+35.y

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status