Trả lời câu hỏi 2 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Thế nào là đường tròn nội tiếp một tam giác? Nêu cách xác định tâm của đường tròn nội tiếp tam giác.

Lời giải câu hỏi 2 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

– Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác.

– Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các tia phân giác của các góc trong của tam giác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status