Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12:

Nếu mắc ngược chiều cả hai điôt thì sẽ ra sao?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12:

Nếu mắc ngược chiều cả hai điôt thì sẽ không có dòng điện chạy qua tải.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status