Trả lời câu hỏi 2 Bài 44 trang 143 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 44 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6:

Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6:

– Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật dưới nước đầu tiên (Tảo).

– Giai đoạn 2: Thực vật bắt đầu chuyển lên cạn sống và chiếm ưu thế (Hạt trần).

– Giai đoạn 3: Xuất hiện thực vật Hạt kín và đàn chiếm ưu thế.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status