Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Mặt cắt và hình cắt.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11:

Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Còn mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm.

– Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản. Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status