Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Số trung bình cộng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của lớp.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Tổng số điểm của 40 bạn là:

3 + 4 + 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 6 + 5 + 6 + 2 + 6 + 7 + 8 + 6 + 4 + 3 + 7 + 10 + 5 + 7 + 8 + 2 + 9 + 8 + 7 + 8 + 9 + 8 + 2 + 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 8 + 7 = 250

Điểm trung bình của lớp là:

250 : 40 = 6,25

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status