Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 11 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Tế bào.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy giải thích mối quan hộ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 8:

– Màng sinh chất Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường trong (nước mô):

+ Lấy các chất cần thiết: 02, chất dinh dưỡng…

+ Thải các chất bài tiết: C02, urê…

– Chất tế bào: thông qua các bào quan thực hiện các chức năng như:

+ Thực hiện các hoạt động sống

+ Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

+ Tổng hợp và vận chuyển các chất tới nơi cần.

+ Giúp tế bào phân chia.

– Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống do:

+ Chứa thông tin quy định mọi cấu trúc prôtêin và hoạt động của tế bào.

+ Tổng hợp rARN

+ Nguyên liệu hình thành nên ribôxôm.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status