Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 Trang 138 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 138 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 138 SGK Lịch sử lớp 8:

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 138 SGK Lịch sử lớp 8:

– Bộ máy cai trị tổ chức chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

– Kết hợp giữa Nhà nước thực dân và quan lại phong kiến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status