Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7:

Ghi tên các loài em biết vào ô trống ở bảng sau:

Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác

STT Các mặt có ý nghĩa thực tiễn Tên các loài ví dụ Tên các loài có ở địa phương
1 Thực phẩm đông lạnh
2 Thực phẩm khô
3 Nguyên liệu để làm mắm
4 Thực phẩm tươi sống
5 Có hại cho giao thông thủy
6 Kí sinh gây hại cá

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác

STT Các mặt có ý nghĩa thực tiễn Tên các loài ví dụ Tên các loài có ở địa phương
1 Thực phẩm đông lạnh Tôm sú, tôm càng xanh, cua bể, tôm bạc biển
2 Thực phẩm khô Tôm he, tôm bạc, tôm đỏ
3 Nguyên liệu để làm mắm Cáy
4 Thực phẩm tươi sống Cua đồng
5 Có hại cho giao thông thủy Con sun
6 Kí sinh gây hại cá Chân kiếm kí sinh

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status