Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 trang 68 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 23.2 và giải thích sự hình thành các cá thể dị bội (2n+1) và (2n-1) NST.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9:

– Giao tử mang cặp NST tương đồng của bố (hoặc mẹ) kết hợp với giao tử mang 1 NST của mẹ (hoặc bố) thì sẽ cho thể dị bội (2n+1).

– Sự kết hợp giữa một giao tử mang 1 NST của bố (hoặc mẹ) và 1 giao tử không mang NST nào của mẹ (hoặc bố) thì sẽ cho thể dị bội ( 2n-1).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status