Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 trang 66 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Một số thân mềm khác.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

– Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

– Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7:

– Tự vệ bằng cách chui vào vỏ cứng.

– Vì vỏ trứng ốc sên mềm → đào lỗ để bảo vệ trứng khỏi va chạm cơ học và sự tấn công của kẻ thù.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status