Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4:

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4:

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status