Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 8:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử lớp 8:

– Nội dung:

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực.

+ Tự do buôn bán, mở lại các chợ.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

– Tác động:

+ Phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

+ Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status