Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 46 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 46 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: ADN.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 46 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

– Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

– Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:

– A – T – G – G – X – T – A – T – X –

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 46 SGK Sinh học lớp 9:

– Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung ( NTBS) :

A – T; G – X.

– Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng :

– T – A – X – X – G – A – T – A – G

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status