Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 2:

Nếu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 5 SGK Toán 9 – Tập 2:

Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status