Trả lời câu hỏi 10 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 10 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 10 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử  lớp 11:

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 10 Bài 24 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11:

– Trong nhiều năm 1911 – 1918 , Nguyễn Tất Thành đã đi qua nhiều nước, ở nhiều châu lục khác nhau. Người nhận thấy rằng: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác, ở đâu người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man.

– Cuối năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp, tại đây người làm nhiều nghề: học tập, rèn luyện trong trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp.

– Tham gia hoạt động trong hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, các buổi mít tinh để tố cáo thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam

– 1917 cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước của Người..

– Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga làm chuyển biến tư tưởng và là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status