Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 72 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 72 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 72 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Cắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan sát và cho biết: Ba nếp gấp có đi qua cùng một điểm không.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 trang 72 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ba nếp gấp có đi qua cùng một điểm

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status