Trả lời câu hỏi 1 Bài 50 trang 150 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 50 Trang 150 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 50: Hệ sinh thái .

Đề bài câu hỏi 1 Bài 50 Trang 150 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 50.1 và cho biết:

– Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng.

– Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào?

– Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng?

– Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật?

– Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điểu gì sẽ xảy ra đối với các loài động? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 50 Trang 150 SGK Sinh học lớp 9:

– Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng:

+ Thành phần vô sinh: đất, nước, ánh sáng,…

+ Thành phần hữu sinh: nấm, động vật, thực vật,…

– Lá và cành cây mục là thức ăn của các sinh vật phân giải: vi khuẩn giun đất, nấm,…

– Cây rừng có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp nơi ở, thức ăn, oxi,… cho động vật rừng.

– Động vật ăn thực vật, phán tán hạt phấn, thụ phấn và bón phân cho thực vật.

– Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì động vật sẽ mất nơi ở, thiếu nguồn thức ăn, khí hậu thay đổi,… dẫn đến số lượng động vật giảm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status