Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 76 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

(-3) + (+3) = 0

(+3) + (-3) = 0

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status