Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 107 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 107 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 – Tập 1:

Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 – Tập 1:

Nếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm thẳng hàng. Điều này vô lí. Vậy một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status