Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử  lớp 10:

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10:

– Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

– Lao động bằng thủ công dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.

– Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu

– Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status