Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 60 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 60 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 60 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 60 SGK Toán Hình học lớp 11:

Học sinh tự quan sát

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status