Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 trang 106 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 106 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 106 SGK Sinh học lớp 10:

Vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng (Ví dụ E.coli triptôphan âm) để kiểm tra thực phẩm có triptôphan hay không?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 106 SGK Sinh học lớp 10:

Có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng (Ví dụ E.coli triptôphan âm) để kiểm tra thực phẩm có triptôphan hay không vì:

Vi khuẩn khuyết dưỡng tryptôphan là vi khuẩn không tổng hợp được tryptôphan. Nếu thực phẩm có tryptôphan thì vi khuẩn sinh trưởng bình thường, nếu không có tryptôphan vi khuẩn sẽ không thể sinh sống.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status