Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 128 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 128 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 128 SGK Công nghệ lớp 6:

Em đi đến trường bằng phương tiện gì ? Còn bố mẹ em đi làm bằng phương tiện gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 128 SGK Công nghệ lớp 6:

Học sinh trả lời theo hoàn cảnh gia đình.

Ví dụ:

– Em đến trường bằng xe bus.

– Bố mẹ em đi làm bằng xe máy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status