Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

Em cho biết lúc bấy giờ nước ta có những tôn giáo nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đạo giáo

– Phật giáo

– Nho giáo

– Thiên chúa giáo

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status