Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 8 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 8 SGK Toán 9 – Tập 2:

Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn 2x + y = 3 và x – 2y = 4.

Kiểm tra rằng cặp số (x ; y) = (2 ; -1) vừa là nghiệm của phương trình thứ nhất, vừa là nghiệm của phương trình thứ hai.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 8 SGK Toán 9 – Tập 2:

Ta có : 2.2 + (-1) = 3 ⇒ Cặp số (x ; y) = (2 ; -1) là nghiệm của phương trình 2x + y = 3.

2 – 2 .(-1) = 3 ⇒ Cặp số (x ; y) = (2 ; -1) là nghiệm của phương trình x – 2y = 4.

Vậy cặp số (x ; y) = (2 ; -1) vừa là nghiệm của phương trình thứ nhất, vừa là nghiệm của phương trình thứ hai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status