Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 trang 57 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9:

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của protein sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status