Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 4:

– Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vì mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

– Vua trực tiếp tổng chỉ huy quân đội, có quyền bãi bỏ các quan, thần trong triều đình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status