Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 trang 45 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 45 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: ADN.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 45 SGK Sinh học lớp 9:

Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao AND có tính đặc thù và đa dạng?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 45 SGK Sinh học lớp 9:

– Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Những cách sắp xếp khác nhau của các loại nucleotit tạo nên tính đa dạng của ADN.

– Tính đa dạng và đặc thù của ADN được chi phối chủ yếu do ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với 4 loại đơn phân: A, T, G, X.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status