Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Nước ta cuối thời Trần.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 4:

Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước.

– Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

– Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status