Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm lược Trung Quốc?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 10 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 8:

– Trung Quốc là thị trường đông dân, giàu tài nguyên, khoáng sản.

– Trong khi đó nửa sau thế kỉ XIX chính quyền phong kiến Mãn Thanh mục nát, suy yếu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status