Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 24 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. khái niệm về biểu thức đại số.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 24 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật đã cho là : 3. (3+2)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status