Tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3?

Câu hỏi 4: (Trang 43 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3? Phần soạn bài Luyện từ và câu: So sánh trang 43 SGK tiếng việt tập 1.

Hãy tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3.

Trả lời:

– Quả dừa giống như đàn lợn …

Quả dừa tựa đàn lợn …

Quả dừa nhìn y như đàn lợn …

Quả dừa chẳng khác chi đàn lợn …

 

-Tàu dừa như chiếc lược …

Tàu dừa trông như chiếc lược …

Tàu dừa giống hệt chiếc lược …

Tàu dừa chẳng khác chi chiếc lược …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status