Tìm từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc?

Câu hỏi 1: (Trang 145 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc mới học? Phần soạn bài luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy trang 145 SGK tiếng việt tập 1.

a) Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn.

b) Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên.

c) Anh Mồ Côi (hoặc người chủ quán) trong truyện Mồ Côi xử kiện.

Trả lời:

a) Mến là một người bạn tốt bụng, dũng cảm, sẵn sàng cứu giúp người gặp chuyện không hay.

b) Anh Đom Đóm là một người cần mẫn và biết chăm lo cho mọi người.

c) Anh Mồ Côi là một người xử kiện thông minh và rất công bằng. Lão chủ quán là một gã quá tham lam, dối trá.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status