Tìm trong bài đọc trên – Một câu hỏi – Một câu kể – Một câu cảm – Một câu khiến?

Câu hỏi 2 (Trang 165 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trong bài đọc trên – Một câu hỏi – Một câu kể – Một câu cảm – Một câu khiến? Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 4 tuần 35 trang 164 – 165 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Một câu hỏi: Răng em đau, phải không?

– Một câu kể: Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.

– Một câu cảm: Ôi, răng đau quá!

– Một câu khiến: Em về nhà đi!

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status