Tìm những từ ngữ nói lên những nét đặc sắc của việc làm cốm ?

Câu hỏi 3: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm những từ ngữ nói lên những nét đặc sắc của việc làm cốm ? Phần soạn bài tập đọc: Quà của đồng nội trang 128 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bằng những cách thức riêng truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn, các cô gái làng Vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

 

DMCA.com Protection Status