Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây ?

Câu hỏi (Trang 104 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …? trang 103 – 104 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Biết rằng, các ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là tr, hay ch còn các ô số 2 chứa tiếng có vần là êt hay êch.

Trí nhớ tốt

Sơn vừa (2) mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra (1) Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi (2) thúc:

– Chuyện này đã xảy ra từ 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bỗng (2) mặt ra rồi (1) trồ:

– Sao mà chị có (1) nhớ tốt thế?

Trả lời:

Trí nhớ tốt

Sơn vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi kết thúc:

– Chuyện này đã xảy ra 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bỗng nghệt mặt ra rồi trầm trồ:

– Sao mà chị có trí nhớ tốt thế?

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status