Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1?

Câu hỏi 2 (Trang 98 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4 trang 98 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ.

Trả Lời:

a) Chủ điểm “Thương người như thể thương thân

-” Chị ngã em nâng”: Chúng tôi sống với nhau thật chan hòa thân ái, giúp đỡ nhau như lời cô giáo dạy ” Chị ngã em nâng”

b) Chủ điểm măng mọc thẳng

– Đói cho sạch, rách cho thơm: Mẹ tôi thường căn dặn chị em tôi đi đâu, làm việc gì phải luôn ghi nhớ câu nói : “Đói cho sạch rách cho thơm

c) Chủ điểm: “Trên đôi cánh ước mơ”

– Được voi đòi tiên: Cậu đúng là một đứa” Được voi đòi tiên”

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status