Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau

Câu hỏi 1: (Trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau phần Soạn bài – Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK tiếng việt tập 1.

Tay em đánh răng
Răng trắng hoa nhài
Tay em chải tóc
Tóc ngời ánh mai
Các từ chỉ sự vật

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật là: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status