Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 31 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Người mẹ trang 31 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tố.

– Các tên riêng ấy được viết như thế nào ?
Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status